Coronavirus (COVID19)

25-02-2020

Informatie over het Corona virus:

De uitbraak met het nieuwe coronavirus in de stad Wuhan in China breidt uit naar Europa. In Nederland zijn nu ook besmettingen geconstateerd.

Op Thuisarts.nl wordt uitgelegd welke klachten het virus geeft, hoe besmetting voorkomen kan worden en wanneer u de huisarts moet bellen. Het nieuwe coronavirus kan longontsteking geven. Klachten zijn: koorts met daarbij verkoudheid, keelpijn, hoesten of moeilijk ademhalen.

Voorkom besmetting van virussen:

- Was regelmatig uw handen
- Nies en hoest in uw elleboog
- Gebruik papieren zakdoekjes

Bel uw huisarts als onderstaand voor u geldt:
Koorts* (ten minste 38 graden Celsius) én ten minste één van de volgende respiratoire verschijnselen: hoesten, kortademigheid EN
de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit een risicogebied OF de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patiënt met een bevestigde infectie met COVID19 (SARS-CoV-2).

Ga NIET naar uw huisarts of huisartsenpost toe. Dan zou u andere mensen kunnen besmetten.

Heeft u vragen over het Coronavirus, klikt u dan op een van de links onderaan deze pagina:

------------------------------

Information about the Corona virus

The outbreak of the new corona virus in the city of Wuhan in China is spreading to Europe. Infections have now also been detected in the Netherlands.

The website www.thuisarts.nl explains which complaints the virus gives, how infection can be prevented and when you should call the doctor. The new coronavirus can cause pneumonia. Complaints are: fever with a cold, sore throat, coughing or difficulty breathing.

Prevent virus infection:

- Wash your hands regularly
- Sneeze and cough in your elbow
- Use paper tissues

Call your doctor if the following applies to you:
Fever *(at least 38 degrees Celsius) and at least one of the following respiratory symptoms: cough, shortness of breath AND
the symptoms have arisen within 14 days after returning from a risk area OR the complaints have arisen within 14 days after contact with a patient with a confirmed infection with COVID19 (SARS-CoV-2).

Do NOT go to your doctor or GP station. Then you could infect other people.

If you have questions about the Corona virus, click on one of the links below:

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus-china

 

 

https://gzc-bsh.nl/entreescherm

entreescherm 2 

https://gzc-bsh.nl/griepprik

Terug
Volg het Gezondheidscentrum Buiksloterham op Facebook

Voor betrouwbare online informatie adviseren wij de Thuisarts

Klik hier om een video consult met de huisarts in te plannen

U vindt ons ook in Amsterdam Oost, locatie Amstelkwartier

Schrijf je nu in bij de huisarts