UPDATE Corona (covid19) hygiëne maatregelen/Hygiene measures

15-03-2020

--ENGLISH TEXT BELOW--

Ter bescherming van u en ons personeel gelden vanaf heden de volgende hygiene maatregelen voor gzc Buiksloterham:

 • Alleen nog toegang voor patienten en clienten met een geplande afspraak na aanbellen
 • Geen toegang voor bezoekers
 • De balie is gesloten, neemt u op gepaste afstand plaats in de wachtkamer u wordt vanzelf geroepen
 • Fysio patiënten wachten in de fitnesszaal
 • Het is niet meer mogelijk om vrij te trainen in de fitnesszaal
 • Vragen/overleg/maken van nieuwe afspraken kan alleen telefonisch
 • Vanaf woensdag 17 maart is alle medicatie alleen nog op Purmerplein 1 op te halen

Kom NIET naar de praktijk bij klachten van hoesten, niezen, verkoudheid, keelpijn of benauwdheid met of zonder koorts. Blijf dan thuis. Alleen als u ernstig ziek bent (koorts boven 38.5 en benauwdheid) neem dan telefonisch contact op met de praktijk.

Heeft u andere klachten die niet ernstig zijn, stel dan het maken van een afspraak met de huisarts uit, vraag om een belafspraak of schrijf een e-consult.

De diabetes, COPD en CVRM controles zullen wij zoveel mogelijk telefonisch doen. Als u een afspraak heeft bij Marissa Gaanderse, dan wordt u hierover gebeld. De geplande gesprekken met Karin Eduwaard zullen per skype gevoerd worden, kom dus niet naar de praktijk.

De komende tijd zullen wij u op de praktijk geen hand geven. Ook worden de deurknoppen extra ontsmet. De wachttijd aan de telefoon kan oplopen, we vragen uw begrip hiervoor.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPDATE Corona (covid19) Hygiene measures

To protect you and our staff members apply as of today the following hygiene measures for GZC Buiksloterham:

 • Only access for Patients/ Clients with a planned appointment.
 • No acces for visitors without an appointment
 • The counter is closed, please take a seat in the waiting room, keeping a distance from other clients. Your will de called automatically.
 • For physiotherapy patients please wait in the fitness room.
 • It is no longer possible to train freely in the fitness room.
 • Questions / consultations / making appointments are only possible by telephone.
 • From Wednesday 17 March you can only collect all your filled prescriptions at: Nieuwendammer Apotheek, Purmerplein 1.

Do not come to the practice with the following complaints, Coughing, sneezing, general colds, sore throat of shortness of breath, with or without a fever. Stay at home. Only if you are seriously ill (with a fever above 38,5 and shortness of breath) then contact the practice by telephone.

If you have other complaints that are not serious, then please postpone making an appointment with the Doctor, request a telephone appointment or send a E-consultation. The diabetic, COPD, CVRM checks with be done as much as possible by telephone. If you have an appointment with Marissa Gaanderse, then we will contact you by telephone. The scheduled appointments with Karin Eduwaard will be conducted using Skype, so do not come to the practice.

We will not be shaking hands. the door handels will also be regularly disinfected. The waiting time on the telephone can increase, we ask for your understanding.

 

Terug
Volg het Gezondheidscentrum Buiksloterham op Facebook

Voor betrouwbare online informatie adviseren wij de Thuisarts

Klik hier om een video consult met de huisarts in te plannen

U vindt ons ook in Amsterdam Oost, locatie Amstelkwartier

Schrijf je nu in bij de huisarts