No - show 

'No-show' tarief

Invoering no-show tarief
Het komt steeds vaker voor dat patiënten zonder bericht niet op afspraken bij de huisarts, praktijkondersteuner of assistente verschijnen (dit noemen wij een no-show). Met ingang van 1 januari 2024 gaan wij daarom, op advies van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) een ‘no-show’ tarief invoeren.

Waarom een no-show tarief?
Steeds meer mensen willen een afspraak maken voor het spreekuur, maar ook steeds meer mensen komen zonder bericht niet opdagen. In de tijd die voor u gereserveerd stond had de huisarts, praktijkondersteuner of assistente ook iemand anders kunnen helpen. De praktijk wil de wachttijd voor een afspraak zo kort mogelijk houden. U wilt met uw medische klacht immers ook graag zo snel mogelijk geholpen worden. U kunt hieraan meewerken door uw afspraak bij verhindering op tijd telefonisch af te zeggen.

Kunt u niet op uw afspraak komen?
Meldt dit dan indien mogelijk uiterlijk 12 uur van tevoren (maandag t/m vrijdag) telefonisch op 020 3081234 keuze 2 optie 4.
De afspraak wordt uit onze agenda verwijderd, wij kunnen een andere patiënt helpen en u kunt zo nodig direct een nieuwe afspraak bij ons maken. Dit geldt ook voor afspraken die u maakt via de website. Er wordt bij tijdige afzegging géén no- show tarief berekend. 
 
In rekening brengen van een no-show
Bij het niet tijdig afzeggen van een afspraak zullen wij u na niet verschijnen (no-show) een factuur in rekening brengen.
Het no-show tarief is een schadevergoeding voor de kosten die de praktijk maakt voor het beschikbaar stellen van de ruimte en de medewerkers. De tarieven van het no-show tarief zijn 30 euro voor zowel een enkel als dubbel consult. Hier vallen ook alle consulten bij de assistentes en praktijkondersteuners onder.

Let op: uw zorgverzekeraar vergoedt de no-show factuur niet.

Volg het Gezondheidscentrum Buiksloterham op Facebook

Voor betrouwbare online informatie adviseren wij de Thuisarts

Klik hier om een video consult met de huisarts in te plannen

U vindt ons ook in Amsterdam Oost, locatie Amstelkwartier

Schrijf je nu in bij de huisarts